Dierenartsenpraktijk Beekdal
Dierzorg op maat, wel zo persoonlijk
 • Dierenarts Gorssel
 • Gorssel Dierenartsenpraktijk

Privacyverklaring

Van Bork BV, handelend onder de naam Dierenartsenpraktijk Beekdal, hierna te noemen DAP Beekdal, gevestigd aan Dommerholtsweg 9 7213 ET Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Beekdal
Dommerholtsweg 9
7213 ET Gorssel
T: 0575-490042
M: contact@dapbeekdal.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. DAP Beekdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 2. u te kunnen bereiken, per telefoon, post, mail etc, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 3. u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 4. voor analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften;
 5. het afhandelen van uw betaling;
 6. verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DAP Beekdal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DAP Beekdal verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar. In eventueel email verkeer kunnen wij de leeftijd van een persoon niet controleren. DAP Beekdal raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mochten ouders er van overtuigd zijn dat wij persoonlijke gegevens verzameld hebben van hun kinderen zonder dat ouderlijke toestemming verleend is, zullen wij die informatie verwijderen. Neem hiervoor contact op, zie contact gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DAP Beekdal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. DAP Beekdal verkoopt uw gegevens niet aan derden;
 2. DAP Beekdal zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en na uw uitdrukkelijke toestemming, bv bij verwijzingen naar specialisten. In dit geval treedt de privacyverklaring van deze derde in werking;
 3. DAP Beekdal zal voldoen aan het delen van uw gegevens, indien dit voortkomt uit een wettelijke verplichting;
 4. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DAP Beekdal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DAP Beekdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DAP Beekdal bewaart de gegevens tot 5 jaar na het laatste contact. Wettelijk verplichtingen kunnen leiden tot een andere, langere bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen dit niet toestaan.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAP Beekdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar DAP Beekdal over beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan DAP Beekdal, zie contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zal DAP Beekdal altijd eerst contact, telefonisch of in levende lijve, met u opnemen, alvorens de gegevens digitaal door of terug te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

DAP Beekdal maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen die van invloed kunnen zijn op personen. Het gaat hier om processen die beslissingen nemen zonder tussenkomst van een mens, bv een medewerker van DAP Beekdal.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierartsenpraktijk Beekdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, zie contactgegevens.

Klacht indienen

DAP Beekdal wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0575 - 49 00 42, een e-mail te sturen naar contact@dapbeekdal.nl, of door onderstaand formulier in te vullen.